Улица Тази Гиззата, 19, продажа, гостиница, 2043 кв.м.